Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Villa16.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ewidencji wynajmów i kontaktu z klientem.